[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า
คำขวัญ   โคกโก่งโฮมเสตย์ มนต์เสน่ห์สาวผู้ไท ตะไลล้านตระการตา ศูนย์ปัญญาพระใหญ่ ไดโนเสาร์เลื่องลือ เสื้อเย็บมือสุดสวย รวยน้ำเลี้ยงชีพอ่างวังมน ผู้คนอ่อนน้อมอยู่เย็น      วิสัยทัศน์   อบต.กุดหว้า เป็นองค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตสมบูรณ์ เพิ่มพูนความรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำชื่อเสียงสู่สากล
ปลัด อบต.กุดหว้า

นายวีระศักดิ์ วิเศษศรี
ปลัด อบต.กุดหว้า

เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
เมนูอื่นๆ
คลังเก็บรูปภาพ
พยากรณ์อากาศ
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/ส.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
38 คน
สถิติเดือนนี้
1005 คน
สถิติปีนี้
5807 คน
สถิติทั้งหมด
47856 คน
IP ของท่านคือ 54.80.189.255
(Show/hide IP)

  

  หมวดหมู่ : ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์การเสียภาษี
โดย : admin
เข้าชม : 564
ศุกร์์ ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 ปักหมุดและแบ่งปัน
     

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2559
-          ภาษีโรงเรือและที่ดิน กำหนดยื่นชำระภายในเดือน กุมพาพันธ์ 2559
-          ภาษีป้าย กำหนดยื่นชำระภานในเดือน มีนาคม 2559
-          ภาษีบำรุงท้องที่ กำหนดยื่นชำระภายในเดือนเมษายน 2559
ข้อแนะนำการเสียภาษีในเขต อบต.
ในเขต อบต.กุดหว้า นั้น ประชาชนในท้องถิ่น มีหน้าที่ที่จะต้องเสียยภาษี แก่เทศบาล อบต. เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
ภาษีโรงเรืองและที่ดิน
                หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดินที่ใช้ประโยชน์ต่อเนื่องไปกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง
                ทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้แก่ โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง และที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างนั้น และในปีที่ผ่านมาได้มีการใช้ประโยชน์ ในทรัพย์สินนั้น เช่น ให้เช่า ใช้เป็นที่ทำการค้าขาย ที่ไว้สินค้า ที่ประกอบอุตสาหกรรม ให้ ญาติ บิดา มารดา บุตร หรือผู้อื่น อยู่อาศัย หรือใช้ประกอบกิจการอื่นๆ เพื่อหารายได้
ผู้มีหน้าที่เสีย ภาษีโรงเรือและที่ดิน
-          เจ้าของทรัพย์สิน
-          เจ้าของโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง และเจ้าของที่ดินเป็นคนละเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง เป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษี
อัตราโทษและค่าเงินเพิ่ม
-          ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการ มีความผิดโทษปรับไม่เกิน 200 บาท และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 10  ปี
-          ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความจริงหรือบริบรูณ์ มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเก็บภาษีย้อนหลังได้ไม่เกิน 5 ปี
-          ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถัดจากวันที่ได้แจ้งการประเมิน ให้เสียเงินเพิ่มดังนี้
1.       ไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันพ้นกำหนดให้เพิ่มร้อยละ 2.5 ของภาษี
2.       ถ้าเกิน 1 เดือน แต่ไม่เกิน 2 เดือนให้เพิ่มร้อยละ 5 ของภาษีที่ค้าง
3.       ถ้าเกิน 2 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีที่ค้าง
4.       ถ้าเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 4 เดือน ให้เพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีที่ค้าง
5.       ถ้าเกิน 4 เดือนขึ้นไปท้องถิ่นมีอำนาจสั่งยึดและอายัด หรือ ขายทอดตลาดทรัพย์สิน โดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด
 
ภาษีป้าย
ภาษีป้าย เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณาหรือกิจการอื่น เพื่อหารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่เขียนและ สลัก จารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีใดๆ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
-          เจ้าของป้าย
-          เมื่อไม่อาจหาตัวเจ้าของป้ายนั้นได้ ให้ถือว่าผู้ถือครองป้ายนั้นเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย ถ้าไม่อาจหาตัวผู้ครอบครองป้ายนั้นได้ให้ถือว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือที่ดินป้ายนั้นติดตั้งหรือแสดงอยู่เป็นผู้เสียภาษีป้ายตามลำดับ
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้าย
-          เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี โดยเสียภาษีเป็นรายปี
-          กรณีติดตั้งหรือแสดงป้ายภายหลังเดือนมีนาคมหรือติดตั้งหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเดิม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายอันเป็นเหตุต้องเสียภาษีเพิ่ม ให้เจ้าของป้ายแสดงรายการภาษีป้ายภานใน 15 วัน นับตั้งแต่หรือแสดงป้ายหรือนับแต่วันเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วแต่กรณี
-          ชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเงินสดหรือไปรษณีย์ ธนาณัติ
-          ถ้าภาษีป้ายเกิน 3,000 บาท จะขอผ่อนชำระเป็นสามงวดเท่าๆกัน
บทกำหนดโทษและค่าเงินเพิ่ม
-          ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเวลากำหนดภายในเดือนมีนาคม หรือติดตั้งป้าย 15 วัน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 10  ของค่าภาษี
-          ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทำให้ค่าภาษีน้อยลง ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10  ของค่าภาษีที่ประเมินเพิ่มเติม
-          ไม่ชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันทีได้รับแจ้งการประเมิน เสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือนของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน
-          ผู้ใดจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท
-          ผู้ใดไม่รับแจ้งโอนป้ายหรือไม่แสดงรายการเสียภาษีป้ายไว้ ณ ที่เปิดเผยในสถานที่ประกอบกิจการ ต้องระวางโทษตั้งแต่ 1,000-10,000 บาท
-          ผู้ใดแจ้งความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงภาษีป้าย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
-          ผู้ใดขัดขวางการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ปฎิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับตั้งแต่ 1,000-20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
การชำระภาษีบำรุงท้องที่
        ภาษีบำรุงท้องที่ หมายถึง ภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของที่ดินตามราคาปานกลางที่ดินและตามบัญชีอัตราภาษีบำรุงท้องที่
        ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่  ได้แก่ ที่ดินที่เป็นของบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิครอบครองอยู่ในที่ดินที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ของเอกชน ที่ดินที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ ได้แก่ พื้นที่ดินและพื้นที่ที่เปป็นภูเขาหรือที่มีน้ำด้วย โดยไม่เป็นที่ดินได้รับการยกเว้นภาษี
ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่
        ผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินในวันที่ 1 มกราคมของปีใดมีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปีนั้น
อัตราโทษและค่าเงินเพิ่ม
-          ผู้ใดโดยรู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งขอความอันเป็นจริงให้ถ้อยคำเท็จ หรือนำหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
-          ผู้ใดจงใจไม่มาหรือไม่ยอมชี้เขตหรือไม่ยอมแจ้งจำนวนเนื้อที่ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
-          ผู้ใดขัดขวางเจ้าพนักงานซึ่งปฎิบัติการตามมาตรา 140 มาตรา 47 หรือ มาตรา 50 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
-          ไม่ยื่นแบบภายในกำหนดเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี
-          ยื่นรายการไม่ถูกต้องค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
-          ชี้เขตแจ้งจำนวนเนื้อที่ดินไม่ถูกต้อง ค่าภาษีน้อยลงต้องเสียเงินเพิ่ม 1 เท่าของค่าภาษีประเมินเพิ่มเติม
-          ชำระภาษีเกินกำหนด 30 วันต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 24 ต่อปี ของค่าภาษี เศษของเดือนให้นับเป็น  1 เดือน
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ 081-2607536 โทรสาร 043-801049
 

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

ข่าวสารประชาสัมพันธ์5 อันดับล่าสุด

      สำนักงานประมง จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการ “ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อความอุดมสมบรูณ์ ในแหล่งธรรมชาติ จังหวัดกาฬสินธุ์” ณ อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง ตำบลกุดหว้า อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1/มี.ค./2560
      ร่วมลงนามแสดงความไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 17/ม.ค./2560
      งานกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า 10/ม.ค./2560
      ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องใน วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนศรีกุดหว้าเรืองเวทย์ 1/พ.ย./2559
      ผ้าป่าชมรมผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า 25/ต.ค./2559

ชื่อ/Email :
ใส่รหัสที่ท่านเห็นลงในช่องนี้
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ emm2you@hotmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า เลขที่ 367. หมู่ที่ 13. ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์. จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46110
โทรศัพท์ 043-801111, 082-8409960 โทรสาร 043-801049
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Yandex 95.108.181.45 เมื่อวันที่ี้ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 23.43 น.