[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า
คำขวัญ   โคกโก่งโฮมเสตย์ มนต์เสน่ห์สาวผู้ไท ตะไลล้านตระการตา ศูนย์ปัญญาพระใหญ่ ไดโนเสาร์เลื่องลือ เสื้อเย็บมือสุดสวย รวยน้ำเลี้ยงชีพอ่างวังมน ผู้คนอ่อนน้อมอยู่เย็น      วิสัยทัศน์   อบต.กุดหว้า เป็นองค์กรพัฒนาคุณภาพชีวิตสมบูรณ์ เพิ่มพูนความรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำชื่อเสียงสู่สากล
ปลัด อบต.กุดหว้า

นายวีระศักดิ์ วิเศษศรี
ปลัด อบต.กุดหว้า

เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน
เมนูอื่นๆ
คลังเก็บรูปภาพ
พยากรณ์อากาศ
 
สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 15/ส.ค./2556
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
1 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
38 คน
สถิติเดือนนี้
1005 คน
สถิติปีนี้
5807 คน
สถิติทั้งหมด
47856 คน
IP ของท่านคือ 54.80.189.255
(Show/hide IP)

  
ลักษณะเศรษฐกิจ
 

สภาพเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้ามีพื้นฐานทางเศรษฐกิจเป็นการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร วัตถุดิบที่ได้จึงเป็นสินค้าทางการเกษตร อาชีหลักคือทำนา อาชีพเสริมจะมีหลังฤดูทำนาเสร็จแล้ว เช่น ปลูกแตงกวา ปลูกข้าวโพด ปลูกถั่วลิสง ปลูกอ้อย ปลูกพืชผักสวนครัว การทอผ้าพื้นเมือง การจักรสานต่างๆ นอกนั้นยังประกอบอาชีพรับจ้างงานทั่วไปๆ รายได้เฉลี่ยประมาณ 20,000 - 40,000 บาท/ครัวเรือน/ ปี รายจ่ายเฉลี่ยประมาณ 20,000 - 50,000 บาท/ครัวเรือน/ ปี แรงงานในชุมชนมีอายุระหว่าง 15-60 ปี ในภาคเกษตรโดยเฉลี่ย 3 คน/ครัวเรือน การจ้างแรงงานของตำบลกุดหว้า ทั้งในภาคเกษตรและนอกเกษตรโดยเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 130-300 บาท/วัน /คน ในส่วนของภาคเกษตร ได้แก่ การรับจ้างปักดำ เก็บเกี่ยว และการทำไร่ที่มีการใช้แรงงานมากคือ การปลูกข้าวส่วนการใช้แรงงานนอกภาคเกษตร ได้แก่การการก่อสร้าง เช่น สร้างบ้าน สร้างถนน การใช้แรงงานนอกภาคเกษตรโดยเฉลี่ย 1 เดือน จะมีการรับจ้างเพียง 5 - 10 วัน การครองที่ดินครัวเรือนละประมาณ 12-15 ไร่ สิทธิในการถือครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเอง ประมาณร้อยละ 85 เช่าที่ดินทำกินประมาณร้อยละ 1 และมีที่ทำกินแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง เช่น ที่ดินของบิดา มารดา และญาติประมาณ ร้อยละ 14

อาชีพ 

เกษตรกร เขต อบต.กุดหว้า  ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักและประกอบ อาชีพอื่นๆเสริม  ดังนี้

    อาชีพหลักเกษตรกรรม   เช่น 

     ทำนา 

     ทำสวน  

    ปลูกข้าวโพด

     ปลูกอ้อย

     ปลูกถั่วลิสง

        ทำไร่

        เลี้ยงสัตว์

กลุ่มอาชีพในชุมชน

            กลุ่มอาชีพในชุมชน ได้แก่ กลุ่มทอผ้าสตรีแม่บ้าน กลุ่มทำเตาอั้งโล่ กลุ่มปลูกยางพารากลุ่มปลูกต้นยูคาร์ลิปตัส กลุ่มทำปลาร้า กลุ่มทำหน่อไม้อัดปิ๊บ กลุ่มปลูกเมล็ดหญ้า เป็นต้น ส่วนใหญ่จะประกอบ

            อาชีพช่วงหลังฤดูทำนาเสร็จแล้วซึ่งมีเวลาว่างพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็พักไว้ก็แยกย้ายกันยกลับมารวมกลุ่มใหม่แล้วหลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จ

 

    อาชีพเสริม

      - ปลูกพืชผัก
      - ค้าขาย
      - เย็บผ้า
      - รับจ้างทั่วไป 

เช่น ปลูกแตง ปลูกข้าวโพด ปลูกถั่วลิสง ปลูกอ้อย
เช่น ขายอาหาร ขายไอศรีม ขายขนม ขายขนมจีน
ทอผ้า
เช่น สร้างบ้าน

  หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

      - ธนาคารหมู่บ้าน    
      - ปั๊มน้ำมัน
      - โรงสี
      - ร้านค้า

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

12
9
21
17

แห่ง
แห่ง  (ปั๊มหลอด 7 แห่ง)
แห่ง
แห่ง

   จำนวนแรงงาน

      จำนวนแรงงานในชุมชน   มีอายุระหว่าง  15-60  ปี   ในภาคเกษตรกรรมโดยเฉลี่ย 3  คน/ครัวเรือน  การจ้างแรงงานของตำบลกุดหว้า  ทั้งในภาคเกษตรและนอกเกษตรโดยเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง  130-150  บาท/วัน /คน  ในส่วนของภาคเกษตร  ได้แก่  การรับจ้างปักดำ  เก็บเกี่ยว  และการทำไร่ที่มีการใช้แรงงานมากคือ  การปลูกข้าวส่วนการใช้แรงงานนอกภาคเกษตร  ได้แก่การการก่อสร้าง  เช่น  สร้างบ้าน  สร้างถนน  การใช้แรงงานนอกภาคเกษตรโดยเฉลี่ย  1  เดือน  จะมีการรับจ้างเพียง  5 - 10  วัน

  การสินเชื่อเพื่อการเกษตร

      - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขากุฉินารายณ์
      - สหกรณ์การเกษตร  อำเภอกุฉินารายณ์ กองทุนหมู่บ้าน
      - ธนาคารหมู่บ้าน
      - กองทุนสงเคราะห์หมู่บ้าน
      - เอกชน
      - เงินกู้นอกระบบ  

การถือครองที่ดินและสิทธิในถือครองที่ดิน   

      ตำบลกุดหว้ามีการครองที่ดินเป็นรายครัวเรือน ครัวเรือนละประมาณ 12-15  ไร่  สิทธิในการถือครองที่ดินส่วนใหญ่เป็นของตนเองประมาณ ร้อยละ 85  เช่าที่ดินทำกินประมาณร้อยละ 1  และมีที่ทำกินแต่ไม่มีกรรมสิทธิ์เป็นของตนเอง  เช่น ที่ดินของบิดา มารดา และญาติ  ประมาณ ร้อยละ 14
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า เลขที่ 367. หมู่ที่ 13. ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์. จังหวัดกาฬสินธ์ุ 46110
โทรศัพท์ 043-801111, 082-8409960 โทรสาร 043-801049
บอทตัวล่าสุดที่เข้ามาเก็บข้อมูล คือ Yandex 95.108.181.45 เมื่อวันที่ี้ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 23.43 น.